Biroul nostru a luat naștere prin asocierea executorilor judecătorești Creangă Mădălin-Iulian, Tudorache Cătălin-Andrei, Tudorache Cătălin-Silviu, Ion Constantin-Aurelian și Puncea Adrian Alexandru.

Societatea Civila Profesională de Executori Judecătorești THEMIS efectuează întreaga procedură de recuperare a creanțelor, atât pe cale amiabilă cât și prin executare silită.

Experiența în domeniul recuperării creanțelor ne-a învățat că eficiența constă în efectuarea cu responsabilitate și promptitudine a actelor de executare silită, timpul fiind principalul adversar al ratei de succes.

Principalul nostru scop este perfecționarea continuă prin căutarea de idei și proceduri noi care să ducă la maximizarea ratei de succes a recuperării creanțelor.

Activitatea noastră se desfășoară pe raza teritorială de competență a Curții de Apel București: Municipiul București și județele Ilfov, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman.