În vederea întocmirii dosarului de executare, creditorul trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte:

  • Cererea de executare silită
  • Titlul executoriu în original
  • Taxa judiciară de timbru.

În cazul în care încă nu dețineți un titlu executoriu, biroul nostru vă poate acorda consultanța necesară în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești.

Modele acte necesare: