București

Județul Ilfov:

Județul Teleorman

Județul Giurgiu:

Județul Călări:

 Județul Ialomița:

Bunuri  mobile