Competență materială

Executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

a) punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
b) notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
c) comunicarea actelor de procedură;
d) recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
e) aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
f) constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
g) întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
h) întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
i) orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

Principalul atu care ne diferențiază este abilitatea de a identifica soluțiile optime de recuperare pe cale amiabilă a creanțelor, fie prin implementarea procedurii standard concepute în acest sens, fie prin adaptarea procedurii în funcție de nevoile creditorilor, care pot beneficia de expertiza specialiștilor noștri din cadrul departamentului de recuperare amiabilă a creanțelor.

Competență teritorială